Polityka prywatności

PODSTAWOWE INFORMACJE
Administratorem danych osobowych jest Focus Hotels S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy placu Kościeleckich 3, (zwana dalej "FOCUS HOTELS").
Jednocześnie informujemy, iż został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych (,,IOD”), dane kontaktowe: Bartosz Migas, adres korespondencyjny: ul. Sienna 72a/214 00-833 Warszawa, adres email: iod@focushotels.pl
Dane osobowe gromadzone w celu wysyłki ofert handlowych za pośrednictwem drogi elektronicznej przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Dane podane w tym celu będą przetwarzane do czasu cofnięcia wyrażonej zgody.
Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną jest dobrowolne.
Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione pracownikom i współpracownikom Spółki, a także podmiotom przetwarzającym (Procesorzy), na podstawie zawartych umów, zapewniającym odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych.